Zkušenostně reflektivní workshop

 Statusy v komunikaci

Čas konání workshopu: 17:30 – 19:00h

Anotace aktivity

Workshop nabídne prostor prozkoumat každodenní interakci z pohledu moci, nadřazenosti a podřízenosti, aktivity a pasivity, řeči těla a hlasu. Prostřednictvím prožitkových a dramatických technik a jejich následné reflexe vznikne prostor nahlédnout vlastní komunikační vzorce a způsoby jak účastníci přistupují k interakcím s lidmi okolo sebe.

Lektor Tomáš Andrášik

tomas-andrasik_profilovka

.

Jsem facilitátor a lektor. Věnuji se vzdělávání v organizacích a v univerzitním prostředí.

Mými oblíbenými metodami jsou aplikované drama a zkušenostně-reflektivní učení, protože jsou svým přístupem holistické (integrují tělo, mysl a emoce, a tím pádem působí na celistvou osobnost člověka).

Zároveň věřím v přístup „teď a tady“ zaměřený na klienta a od toho se odvíjí také portfolio metod, které využívám. Ve svém přístupu k lidem a práci s nimi vycházím z humanistické a Gestalt psychologie. Věřím, že každý člověk v sobě má tendenci a potenciál k růstu.
.

.


tomas-andrasik_workshop1

tomas-andrasik_workshop2

tomas-andrasik_workshop3