Pohybový workshop

Rozvoj osobnosti prostřednictvím hravých žonglérských a psychomotorických aktivit

Čas konání workshopu: 9:00 – 10:30h

Anotace aktivity

V tomto workshopu se dozvíte, že žonglování není jenom pouhý nácvik a dril techniky s míčky či kužely a že pojem „psychomotorický“ nesouvisí pouze s vývojovými fázemi u dětí. Přijďte si sami na sobě vyzkoušet, jaké dovednosti se vám díky žonglérským a psychomotorickým aktivitám podaří rozvinout. Koordinaci? Rytmus? Komunikaci a spolupráci se skupinou? Dáša H.Trávníková se vás pokusí přesvědčit, že žonglování nepatří jen do cirkusu a že psychomotoricky si můžeme vyhrát třeba i v osmdesáti…

Lektorka Dáša Heiland Trávníková

dasha_loves_juggling

Lektorka je absolventkou Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde v současnosti působí. Zabývá se netradičními pohybovými aktivitami, jako jsou psychomotorické hry, žonglování či partnerská akrobacie. Žonglování, kterému se po stránce performační i pedagogické věnuje více než 15 let, využívá Dáša také jako hlavní výrazový prostředek s Divadlem KUFR, jehož je zakládající členkou.

V rámci nejrůznějších projektů či výuky spolupracuje s katedrami sociální a speciální pedagogiky PdF MU, Ateliérem výchovné dramatiky Neslyšících při brněnské JAMU, Centrem Kociánka pro děti a mládež s kombinovaným postižením a Klubem Parkinson Brno, kde aplikuje tyto pohybové aktivity v praxi u osob se speciálními potřebami. Vede dílny, semináře a workshopy pro různé cílové skupiny. Pravidelně organizuje brněnské žonglérské setkání Brno Juggling Convention, jehož cílem je mj. seznámit žonglérskou komunitu s netradičním využitím žonglování „pro dobrou věc“.


padak

zonglovani_seniori

petvicka