Komunikační workshop

Nenásilná komunikace

Čas konání workshopu: 15:30 – 17:00h

Anotace aktivity

Na workshopu se podíváme kam zaměřit naši pozornost v konfliktních situacích tak, abychom se s ostatními dokázali pochopit a domluvit, přestože se situace může zdát bezvýchodná. Představíme si základ metody Nenásilné komunikace (Nonviolent communication) a řekneme si na čem to celé stojí. Zkrátka jak to udělat, abychom mezi sebou stavěli mosty a ne zdi.

Lektor Petr Holík

petr-holik-profilovka

Chci chodit po světe, kde spolu lidé umějí žít. Věřím, že základem toho je umět se spolu domluvit. Moje aktivity vždycky více či méně souvisí s budováním porozumění mezi lidmi.

Od mala jsem měl blízko k divadlu a v posledních čtyřech letech jsem aktivním impro hercem. Postupně jsem začal lektorovat workshopy aplikované improvizace, pak jsem přidal prezentační dovednosti, popularizaci vědy a Nenásilnou komunikaci (NVC) a teď se moje portfolio rozšiřuje o další témata. A

ktuálně mi dává velký smysl práce se studenty učitelství, protože to budou právě oni, kdo bude mít velký vliv na další generace a chci, aby byli na svoje povolání připraveni co nejlépe. Na Masarykově Univerzitě jsem založil předmět Dílna improvizace a vyučuji také v předmětech Komunikační trénink a Práce se skupinovou dynamikou.


petr-holik_workshop_kruh